اهمیت منابع انسانی در سازمان هاخلاصه

جک ولش یکی از مدیران موفق و بزرگ است که بخش مهمی از موفقیت‌های خود را ناشی از انتخاب، استخدام و انتصاب‌های مناسب و درست می‌داند. او موفقیت خود را در کشف استعداد و استخدام بزرگان را تجربه‌ای می‌داند که بعد از اشتباهات و ناشیگری‌های به دست آورده است. در نتیجه این سال‌های تجربه، او دریافت که تأکید بیش از حد بر ظاهر افراد یا تحصیلات خوب به تنهای کافی نیست و تضمینی برای استخدام افراد شایسته به شمار نمی‌رود.

4 آذر 1400


جک ولش  یکی از مدیران موفق و بزرگ است که بخش مهمی از موفقیت‌های خود را ناشی از انتخاب، استخدام و انتصاب‌های مناسب و درست می‌داند. او موفقیت خود را در کشف استعداد و استخدام بزرگان را تجربه‌ای می‌داند که بعد از اشتباهات و ناشیگری‌های به دست آورده است. در نتیجه این سال‌های تجربه، او دریافت که تأکید بیش از حد بر ظاهر افراد یا تحصیلات خوب به تنهای کافی نیست و تضمینی برای استخدام افراد شایسته به شمار نمی‌رود.

او در سال‌های پختگی فکری و مدیریتی خود به این نتیجه رسید که باید به دنبال افرادی باشند که انباشته از هیجان و میل و اراده برای انجام کار و دستیابی به اهداف چالشی باشند، به همین دلیل از طریق صرف وقت کافی سعی می‌کرد تا از وجود این ویژگی‌های شخصیتی در افراد مطمئن شود. جک ولش یکی از بزرگ‌ترین توانایی‌های مدیران و کارشناسان منابع انسانی را نیز داشتن شامه‌ای تیز برای بو کشیدن استعداد، ارزیابی و شناسایی افراد و برقرار کردن تناسب بین شخص و شغل در فرآیندهای استخدام و انتصاب می‌داند.

جك ولش همچنین به گزينش بهترين‌ها به عنوان موضوع بنيادين مديريت مي‌نگرد: «كار من قرار دادن بهترين افراد در فرصت‌هاي بزرگ و تخصيص دلار به جاي درست است. انديشه‌ها را به آنان منتقل مي‌كنم، منابع را تأمين مي‌كنم و از سر راهشان كنار مي‌روم. وظيفه من گزينش افراد برجسته و تأمين منابع مالي مورد نياز افراد است». به عقيده ولش، فلسفه مديريت در جنرال الكتريک يافتن انسان‌های هوشمند، پشتيبانی و تأمين فراگير آنان و فراهم‌سازي فرصت كار براي افراد است.واژه های مرتبط: تعریف مدیریت منابع انسانی، کتاب مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی در ایران، اصول مدیریت منابع انسانی، مفاهیم مدیریت منابع انسانی، حوزه های چهارگانه مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی، انواع مدیریت منابع انسانی، مقاله وظایف مدیریت منابع انسانی، وظایف مدیر کل منابع انسانی، فرایند مدیریت منابع انسانی چیست، بهترین مشاور کسب و کار در ایران، درامد مشاور کسب و کار، مشاور توسعه کسب و کار، مشاور کسب و کار رایگان، شرح وظایف مشاور کسب و کار، بهترین مشاور کسب و کار در تهران، مشاور کسب و کار به انگلیسی، مشاور کسب و کار در تهران، لیست شرکت های مشاوره کسب و کار در ایران، مشاوره کسب و کارهای کوچک، شرکت مشاوره مدیریت، مشاور مدیریت


 
پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار

 
مقالات مرتبط