عادت های افراد خلاق و نوآورخلاصه

آدام گرنت استاد دانشگاه پنسیلوانیا در تحقیق خود به دنبال این مسئله بود که عادت های افراد خلاق و نوآور چیست؟

21 اردیبهشت 1402

آدام گرنت استاد دانشگاه پنسیلوانیا در تحقیق خود به دنبال این مسئله بود که عادت های افراد خلاق و نوآور چیست؟؛ و چرا یکسری افراد در حوزه ای خاص ایده های نوآورانه دارند؟
بررسی های وی نشان داد که نوآوری و ابتکار عمل بیشتر از آنکه یک ویژگی ذاتی باشد، یک عامل اکتسابی و در این بین سه عادت شدیداً در این مهم تأثیر گذار می باشد. اول اینکه افراد مبتکر کارها رو زود شروع و دیر تمام می کنند. این دیر تمام کردن کارها به دلیل این است که مدام در حال تلاش و آزمون و خطا برای امتحان کردن راه های مختلف به منظور هر چه کارا و بهتر انجام دادن کارها است.
دوم اینکه این افراد پر از شک و ترس از نشدن ها هستند ولی در زندگی بیشتر از بی عملی و دست خالی بودن و تلاش نکردن می ترسند. به همین دلیل به جای ترس از نشدن و قضاوت دیگران، دائماً به دنبال راهی هستند که کار مورد نظرشان را به انجام برسانند. از طرفی معمولاً این افراد زیاد و شدید شکست می خورند ولی هیچ گاه کار را رها نمی کنند.
و در نهایت آن ها پر از ایده های بد و افتضاح هستند اما تعداد خروجی ها برای این افراد بسیار حائز اهمیت است به دلیل اینکه هر چه خروجی بیشتری تولید شده باشد احتمال اینکه یک ایده مبتکرانه ارائه شود بیشتر است. در نتیجه برای نوآور بودن در یک حوزه باید راه های بیشتری امتحان شود.
مقالات مرتبط