صادق ترین عضو در زبان بدنخلاصه

بیشتر افراد در زمان خواندن زبان بدن حواس خود را روی بخش بالایی بدن فرد مورد نظر (یعنی صورت) متمرکز می کنند و پس از آن توجه به نقاط بالا کم کم به سمت پایین تنه می رود، هر چند صورت بخشی از بدن است.

12 فروردین 1403

بیشتر افراد در زمان خواندن زبان بدن حواس خود را روی بخش بالایی بدن فرد مورد نظر (یعنی صورت) متمرکز می کنند و پس از آن توجه به نقاط بالا کم کم به سمت پایین تنه می رود، هر چند صورت بخشی از بدن است که اغلب اوقات به منظور بلوف زدن و پنهان کردن احساسات واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. روش من دقیقاً بر عکس است. با توجه به اینکه هزاران مصاحبه در اِف. بی. آی به عهده داشته ام، یادگرفته ام که روی پاهای مظنون تمرکز کنم و کم کم مشاهداتم را به بخش های فوقانی بدن ببرم و در نهایت به صورت فرد نگاه کنم.

اگر از منظر صداقت به قضیه نگاه کنیم همچنان که از پاها به سمت بالا می رویم میزان صداقت فرد کاهش پیدا می یابد. متأسفانه منابع اجرای قانون که در طول شصت سال گذشته، حتی بعضی آثاری جدید که در عصر معاصر نوشته شده اند، تأکید می کنند که در زمان انجام مصاحبه یا در زمان خواندن زبان بدن افراد روی صورت افراد تمرکز شود. چیزی که درست خواندن زبان بدن افراد روی صورت افراد تمرکز شود. چیزی که درست خواندن زبان بدن افراد را مشکل می کند این است که بیشتر مصاحبه کنندگان به فرد مصاحبه شونده اجازه می دهند که پاهایش را زیر میز مخفی کند و به این ترتیب مسئله را پیچیده تر کند.

اگر کمی به این موضوع فکر کنید متوجه می شوید که دلیل خوبی برای ماهیت فریبکارانۀ حالات صورت وجود دارد. ما با صورت هایمان دروغ می گوییم، زیرا این کاری است که از زمان کودکی آموزش دیده ایم. وقتی که صادقانه به غذایی که جلویمان می گذاشتند و از آن خوشمان نمی آمد واکنش نشان می دادیم، والدینمان غر می زدند و می گفتند: "این قیافه رو به خودت نگیر" یادمان می دادند که: "وقتی پسرعموها و دخترعموهات میان اینجا حداقل خودت رو خوشحال نشون بده" و شما لبخند اجباری را یاد گرفتید. در واقع، والدین و جامعه به ما می گویند که به خاطر حفظ هماهنگی اجتماعی با صورت هایمان چیزی را مخفی کنیم، فریب بدهیم و دروغ بگوییم. بنابراین جای تعجب ندارد که بیشتر ما در انجام این کار ماهریم. به حدی مهارت داریم که وقتی در یک جمع خانوادگی قرار می گیریم ممکن است چهره مان طوری باشد که انگار عاشق فامیل های همسرمان هستیم در حالی که در واقعیت برای زودتر رفتنشان خیال بافی می کنیم.

اگر می خواهید جهان اطرافتان را رمز گشایی و رفتارها را به دقت تفسیر کنید، پاها را زیر نظر بگیرید؛ پاها در زمینه اطلاعاتی که به شما می دهند فوق العاده عمل می کنند و واقعاً صادق هستند. در زمان جمع آوری اطلاعات غیرکلامی، باید پاها به عنوان بخش مهمی از بدن در نظر گرفته شود.برگرفته از کتاب زبان بدن نوشته جو ناوارو (ترجمه: معصومه تاجمیری)
مقالات مرتبط