زبان بدن در فرهنگ های گوناگونخلاصه

ایما و اشاره های چهره و لبخندها در بیشتر جاهای دنیا دارای معانی مشابهی است. پل اِکمن استاد دانشگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو، عکس هایی از حالات نشان دهنده ی شادی، خشم، ترس، ناراحتی، تنفر و تعجب را به مردمان بیست و یک فرهنگ مختلف نشان داد و فهمید که در هر صورت، بیشتر مردم هر کشور درباره ی تصاویری که شادی، غم و تنفر را نشان می دهد توافق نظر دارند.

8 اردیبهشت 1403


ایما و اشاره های چهره و لبخندها در بیشتر جاهای دنیا دارای معانی مشابهی است. پل اِکمن استاد دانشگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو، عکس هایی از حالات نشان دهنده ی شادی، خشم، ترس، ناراحتی، تنفر و تعجب را به مردمان بیست و یک فرهنگ مختلف نشان داد و فهمید که در هر صورت، بیشتر مردم هر کشور درباره ی تصاویری که شادی، غم و تنفر را نشان می دهد توافق نظر دارند.

از بیست و یک کشور، بیست کشور درباره ی حرکات مربوط به علائم تعجب توافق نظر داشتند. در زمینه ی ترس نوزده کشور و در مورد خشم هجده کشور با هم موافق بودند. تنها تفاوت عمده ی فرهنگی درباره ی ژاپنی هایی بود که عکس مربوط به ترس را به نشانه ی تعجب تفسیر و توصیف کردند.


اِکمن به گینه نو رفت تا درباره ی فرهنگ قدیمی جنوب و مردم ایریان باختری که از بقیه ی جهان جدا شده بودند مطالعه کند. او نیز همان نتایج را به دست آورد، به استثنای این که مردم این فرهنگ ها نیز همانند ژاپنی ها نتواستند ترس را از تعجب تمییز دهند. او از این مردم عصر حجر در حالی که همان بیانات و حرکات را انجام می دادند تصویربرداری کرد و بعد آن ها را به مردم آمریکا که همه ی آن ها را درست شناسایی کرده بودند نشان داد و ثابت کرد که معانی لبخند و حرکات چهره در سراسر دنیا یکسان است.

دکتر لیندا کامراس استاد دانشگاه دی پاول شیکاگو توضیح داد که این حالات در انسان ها مادرزادی است. او واکنش های چهره ای نوزادان ژاپنی و آمریکایی را با استفاده از سامانه ی رمزگذاری حرکت چهره مورد سنجش قرار داد. این سامانه به پژوهشگران امکان می دهد حالات چهره ای نوزاد را ثبت و تفکیک و سپس دسته بندی کنند. آن ها دریافتند که نوزادان آمریکایی و ژاپنی حرکات و بیانات هیجانی یکسانی را نشان دادند.


برگرفته از کتاب جامع اسرار زبان بدن نوشته آلن و بارباراپیز (ترجمه: سعید گل محمدی، گیتی شهیدی)
مقالات مرتبط