زبان بدنخلاصه

زبان بدن بازتاب بیرونی وضعیت احساسی فرد است. هر اشاره یا حرکتی می تواند نشانه ای ارزشمند باشد، برای درک احساسی که در آن لحظه به مخاطب دست داده است.

11 مهر 1402

زبان بدن بازتاب بیرونی وضعیت احساسی فرد است. هر اشاره یا حرکتی می تواند نشانه ای ارزشمند باشد، برای درک احساسی که در آن لحظه به مخاطب دست داده است. کلید و رمز درک زبان بدن توانایی مهم درک وضعیت احساسی فرد و در عین حال گوش دادن به حرف های او و توجه به شرایطی است که تحت آن شرایط، حرف هایی را می زند. این به شما امکان می دهد حقیقت را از افسانه و واقعیت را از خیال تمییز دهید.

اگر تا به حال فال گرفته باشید به احتمال زیاد با تعجب از خودتان پرسیده اید که طرف این همه اطلاعات را از کجا می داند؟، چیزهایی که هیچ کس نمی داند. لابد حس ششم دارد، درست است؟
تحقیقی در زمینه ی فال بینی نشان می دهد فال گیرها از روشی به نام "حدس سرد" استفاده می کنند که می تواند در هشتاد درصد موارد اطلاعات درست را دربارۀ شخصی که تا کنون او را ملاقات نکرده اند به دست دهد. این کار برای مردم ساده و آسیب پذیر جادویی به نظر می رسد، تنها فرایندی مبتنی بر مشاهده دقیق علائم زبان بدن به اضافه ی درک ماهیت انسان، دانش، آمار و احتمالات است. این روشی است که رمال ها و کف بین ها از آن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتری خود استفاده می کنند.

بسیاری از کسانی که حدس سرد می زنند تا حدود زیادی از توانایی های خود در زمینۀ خواندن و حدس علائم غیرکلامی بی اطلاع اند. بنابراین، متقاعد شده اند که به راستی مجهز به توانایی "غیب گویی" هستند. همۀ این ها بر عملکرد متقاعد کردن صحه می گذارد و به این حقیقت متکی است که کسانی که به طور منظم نزد روانشناس می روند انتظار نتایجی مثبت را می کشند. اما رمال و فال گیر، با پخش یک مشت کارت تاروت، یک یا دو گوی بلورین و کمی نقش بازی کردن، صحنه را به طور کامل آمادۀ خواندن زبان بدن می کند که می تواند سرسخت ترین افراد بدگمان را متقاعد سازد که نیروهایی عجیب و جادویی درکارند.

همۀ این ها در توانایی فرد فکرخوان برای کشف و رمزگشایی واکنش های شخص به تمهیدات ایجاد شده و سؤالاتی که مطرح می شود و با اطلاعات به دست آمده از مشاهدۀ ساده ی ظاهر شخص خلاصه می شود. بیشتر فال بین ها خانم هستند زیرا خانم ها سیم پیچی مغزی فوق العاده ای دارند که به ایشان اجازه می دهد علائم بدنی افراد را حدس بزنند و وضعیت عاطفی و احساسی دیگران را تشخیص دهند.
برگرفته از کتاب جامع اسرار زبان بدن نوشته آلن و بارباراپیز (ترجمه: سعید گل محمدی، گیتی شهیدی)
مقالات مرتبط