رازهای ارتباط غیرکلامیخلاصه

ارتباط غیرکلامی که بیشتر اوقات به آن رفتار غیرکلامی یا زبان بدن نیز گفته می شود؛ مانند حرفی که به زبان بدن آورده می شود ابزاری برای انتقال اطلاعات است.

11 فروردین 1403

ارتباط غیرکلامی که بیشتر اوقات به آن رفتار غیرکلامی یا زبان بدن نیز گفته می شود؛ مانند حرفی که به زبان بدن آورده می شود ابزاری برای انتقال اطلاعات است. این ارتباط بیشتر از طریق میمیک صورت، ژست ها، لمس کردن (بساوایی) حرکات فیزیکی (جنبش شناسی)، حالت بدن، نوع پوشش که شامل لباس، جواهرات، مدل مو، تتو و .. است و حتی تُن صدا، لحن و حجم صدای افراد به دست می آید تا محتوای حرف هایی که بیان می کند. رفتارهای غیر کلامی چیزی حدود 60 تا 65 درصد ارتباطات بین افراد را تشکیل می دهد و در زمان روابط جنسی می تواند صد در صد ارتباطات میان دو فرد را تشکیل دهد.

رفتارهای غیر کلامی همچنین می توانند گویای افکار، احساسات و نیات واقعی فرد باشند؛ این رفتارها بخشی از وضعیت ذهنی واقعی فرد را برای ما مشخص می کنند. از آنجایی که مردم معمولاً حواسشان نیست که به صورت غیرکلامی در حال برقراری ارتباط هستند بیشتر اوقات زبان بدن، صادقانه تر از چیزهایی است که خود فرد به صورت آگاهانه آن ها به زبان می آورد تا به اهدافش برسد.

محققان ثابت کرده اند کسانی که می توانند متوجۀ ارتباطات غیرکلامی شوند، آن را درک و برداشت دیگران از خودشان را کنترل کنند بیشتر از کسانی که این مهارت را ندارند در زندگی موفق هستند. یکی از ویژگی های جالب در مورد درک رفتار غیرکلامی این است که در هر جای جهان که انسان ها با هم تعامل داشته باشند، کاربرد دارد. رفتارهای غیرکلامی در تمام دنیا مثل هم هستند و می توانید از این اطلاعات در هر موقعیت و هرجایی استفاده کنید. بدون استفاده از رفتارهای غیرکلامی، تعامل با دیگران کار آسانی نخواهد بود. با وجود پیشرفت های تکنولوژی هیچ چیز نمی تواند جایگزین مشاهده رفتارهای غیرکلامی به طور حضوری باشد، چرا؟ چون نیروی رفتارهای غیرکلامی زیاد است و معنا دارد.برگرفته از کتاب زبان بدن نوشته جو ناوارو (ترجمه: معصومه تاجمیری)
مقالات مرتبط