پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانخلاصه

در زمینه مدیریت دانش مدل های مختلفی وجود دارد که می تواند بکارگیری آن ها در سازمان مزایایی را به دنبال داشته باشد. یکی از چالش هایی که مدیران جهت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان با آن مواجه می شوند وجود مقاومت در سازمان می باشد.

17 آذر 1398

در زمینه مدیریت دانش مدل های مختلفی وجود دارد که می تواند بکارگیری آن ها در سازمان مزایایی را به دنبال داشته باشد. بکارگیری مدیریت دانش در سازمان با هدف انطباق سریع و چابک سازمان با تغییرات محیطی جهت ارتقاء کارایی و سودآوری بیشتر انجام می شود. یکی از چالش هایی که مدیران جهت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان با آن مواجه می شوند وجود مقاومت در سازمان برای خلق، ایجاد و بکارگیری دانش در سازمان می باشد. در این مقاله راهکارهایی برای ایجاد بستری در جهت کاهش مقاومت در برابر پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها ارائه شده است. این بستر همان ایجاد فرهنگ پذیرش پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان نام دارد.

1. ایجاد آگاهی از مزایای بکارگیری مدیریت دانش در سازمان
بسیاری از مقاومت های موجود در سازمان جهت شروع یک فعالیت جدید ناشی از عدم آگاهی فرد از ابعاد پروژه است. در این راستا توصیه می شود با برگزاری جلسات توجیحی آگاهی از مزایای بکارگیری مدیریت دانش در سازمان ایجاد شود.

2. ایجاد انگیزه بین مدیران و کارکنان
ایجاد انگیزه در افراد برای شروع هر فعالیتی امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا حتی بیان جملات انگیزشی توسط متولی اجرای پروژه مدیریت دانش در سازمان می تواند موتور محرکه اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان باشد.

3. ایجاد فضای مشارکت در فرایند اجرا
یکی از فاکتورهایی که می تواند در جهت ایجاد انگیزه بین افراد در سازمان و همچنین پیاده سازی هر پروژه ای در سازمان کمک نماید، ایجاد فضای مشارکت و درگیرکردن افراد در فرایند برنامه ریزی و اجرا می باشد. این مهم باعث می شود موانع اجرا از سر متولی پروژه برداشته و فرایند پیاده سازی به صورت شایسته ای به انجام برسد.

4. ارائه آموزش های فاز صفر
در جهت پیاده سازی مدیریت دانش قطعاً نیاز است که آموزش هایی قبل از پیاده سازی به کارکنان و مدیران ارائه گردد. این آموزش ها باید در راستای نیازهای اولیه کارکنان و مدیران با پروژه طراحی و به صورت کاربردی توسط متولی پروژه ارائه گردد.

5. همگام سازی سیستم مدیریت دانش با محصولات و خدمات سازمان
متولی پروژه باید بتواند سیستم مدیریت دانش در سازمان را به صورتی طراحی نماید که نمود و نتیجۀ آن در محصولات و خدمات سازمان تسری نماید. این مسئله می تواند انگیزه همکاری مدیران عالی با پروژه را افزایش دهد.

6. گره زدن اجرای مدیریت دانش با اهداف سازمان
متولی پروژه باید اجرا و پیادسازی مدیریت دانش را همسو با اهداف سازمان قرار و با ایجاد سیستمی نظام مند در راستای اهداف سازمان پروژه پیاده سازی را عملیاتی نماید.


واژه های مرتبط: فرایند مدیریت دانش، نظام مدیریت دانش، سیستم مدیریت دانش، مثال برای مدیریت دانش، ارکان مدیریت دانش، مفاهیم مدیریت دانش، معایب مدیریت دانش، مراحل مدیریت دانش، سامانه مدیریت دانش، انواع مدیریت دانش، تعریف مدیریت دانش، عناصر مدیریت دانش، اهداف مدیریت دانش، مزایای مدیریت دانش، معایب مدیریت دانش، کاربرد مدیریت دانش، مزایا و معایب مدیریت دانش، کاربرد مدیریت دانش در سازمانها، بهترین مشاور کسب و کار در ایران، درامد مشاور کسب و کار، مشاور توسعه کسب و کار، مشاور کسب و کار رایگان، شرح وظایف مشاور کسب و کار، بهترین مشاور کسب و کار در تهران، مشاور کسب و کار به انگلیسی، مشاور کسب و کار در تهران، لیست شرکت های مشاوره کسب و کار در ایران، مشاوره کسب و کارهای کوچک، شرکت مشاوره مدیریت، مشاور مدیریت
 
پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار
مقالات مرتبط