کارآفرینی سازمانیخلاصه

درباره تعريف كارآفريني و شخص كارآفرين و كارآفريني سازماني، تعاريف گوناگوني از سوي صاحب‌نظران ارائه‌شده بود كه با توجه به وسعت سيطره كارآفريني در رشته‌ها و علوم مختلف، تنوع تعاريف نيز امري غیرقابل‌کنترل و ناگزير است، كه در اينجا با اقتباس از گفته هارولد كونتز از واژه جنگل تعاريف كارآفريني استفاده می‌کنیم.

29 آذر 1398

درباره تعريف كارآفريني و شخص كارآفرين و كارآفريني سازماني، تعاريف گوناگوني از سوي صاحب‌نظران ارائه‌شده بود كه با توجه به وسعت سيطره كارآفريني در رشته‌ها و علوم مختلف، تنوع تعاريف نيز امري غیرقابل‌کنترل و ناگزير است، كه در اينجا با اقتباس از گفته هارولد كونتز از واژه جنگل تعاريف كارآفريني استفاده می‌کنیم. درنتيجه ارائه تعريف كامل و جامعي كه بتوان با ارائه آن، اجماع دیدگاه‌های صاحب‌نظران را جلب كرد، سخت و گاه غیرممکن می‌نماید. دكتر رضائيان كارآفريني را فراگرد شكار فرصت ها به وسيله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختيار تعريف می‌کند و در اصل بر اين مهم استوار است كه کارآفرینان به هنگام تصور فرصت‌های جديد، محدودیت‌های منابع جاري را ناديده می‌گیرند. چرچيل درباره كارآفريني با نگاه متفاوتي معتقد است: كارآفرينان بايد بر حرکت‌ها و بهبودهاي مستمري متمركز شوند كه به‌صورت مداوم در پي بهره‌برداری از ریسک‌ها و فرصت‌های قابل‌کنترل باشد [1].

همچنان که محیط پیچیده‌تر و پویاتر می‌شود سازمان‌ها باید به‌منظور شناسایی فرصت‌های جدید برای عملکرد عالی پایدار، کارآفرین‌تر شوند [2]. یکی از سازوکارهای مطلوب سازمان‌ها برای پاسخی سریع و مناسب به تغییر و تحولات روزافزون محیطی در فضای کسب‌وکار، ایجاد سازمان‌های کارآفرین است. سازمان‌های کارآفرین از طریق نهادینه‌سازی کارآفرینی در درون خود، موجبات اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی را فراهم می‌آورند. کارآفرینی سازمانی انقلابی در درون سازمان است که برای تغییر و نوسازی از درون سیستم مبارزه می‌کند. این امر ممکن است منجر به تضادهایی درون سازمان شود، بنابراین احترام گذاشتن یک اصل ضروری به‌منظور هدایت این تضادها و تبدیل آن‌ها به جنبه‌های مثبت برای سازمان می‌باشد. کارآفرینی سازمانی یک فرایند احیای بهبود عملکرد سازمان است. مزایای کارآفرینی سازمانی، درواقع شامل نوآوری در طراحی محصول و خدمات، نوآوری در فرایندهای سازمان، بهبود عملکرد سازمان، کارایی و اثربخشی است. کارآفرینی سازمانی به‌عنوان یک عنصر مهم در توسعه اقتصاد و ایجاد ثروت نقش دارد [3]. در حوزۀ کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری، تشخیص فرصت، بهره‌برداری از آن و خلق ارزش از عوارض ذاتی کارآفرینانه محسوب می‌شوند [4].    

كارآفريني يكي از قدرتمندترين روش‌های تغيير عمليات و سبك مديريت است. بايد پذيرفت كه در بطن رقابت بین‌المللی، شركت كارآفرين وجود دارد كه به دنبال قدرت رقابتي بر مبناي انعطاف‌پذیری سازماني و راهبرد تغييرات مستمر در فرايندها، توليدات و طرح‌ها است. سازمان‌های كارآفريني هميشه نگران بسته شدن پنجره فرصت‌ها هستند؛ درحالی‌که سازمان‌های سنتي پنجره را بسته و فقط از پشت پنجره مراقب تهديدات محيط هستند. با جمع‌بندی مطالب مطرح‌شده بايد گفت كارآفريني سازماني اثر سينرژيك يا هم‌افزایی بر توسعه بلندمدت جامعه در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به دنبال خواهد داشت. فرد كارآفرين سازماني با بر هم زدن تعادل موجود سازمان و با عملياتي كردن ایده‌های خود و ديگران در ايجاد فرايند و بهبود روش، در جهت پيشبرد امور سازمان گام برمی‌دارد. فرد كارآفرين سازماني فردي است كه حيثيت شغلي خود را بر نتايج حاصل از نوآوري استوار می‌کند. می‌توان وضعيت كارآفرينان سازماني را این‌گونه نيز عنوان كرد:

 
  • ارتباطات كارآفرينان در سازمان‌ها اغلب غیررسمی و مخالف سلسله‌مراتب سازماني است.
  • كارآفرينان در سازمان‌ها نمی‌توانند به‌راحتی از كنار مسائل و مشكلاتي كه می‌بینند بگذرند؛ چون حلال مشكلات هستند.
  • كارآفرينان در سازمان‌ها تصميم گيران خوبي هستند؛ حتي در شرايطي كه اطلاعات كافي وجود ندارد، ترسي از تصمیم‌گیری ندارند.
  • كارآفرينان به منابع، تكنولوژي، افراد و دانش سازمان‌ها به‌منظور توسعه محصول و... نياز دارند؛ همچنين به اعتماد و حمايت آن‌ها براي ادامه و سعي بيشتر [1].

واژه های مرتبط: ویژگی کارآفرینی سازمانی، انواع کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی سازمانی به انگلیسی، نمونه کارآفرینی سازمانی، انواع کارآفرینی سازمانی، مثال کارآفرینی سازمانی، فواید کارآفرینی سازمانی، تحقیق درباره کارآفرینی سازمانی، شرکتهای کارآفرین، شکست در کارآفرینی چیست، مثال برای کارآفرینی، کارآفرینی در ایران، فواید کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی در ایران، بهترین مشاور کسب و کار در ایران، درامد مشاور کسب و کار، مشاور توسعه کسب و کار، مشاور کسب و کار رایگان، شرح وظایف مشاور کسب و کار، بهترین مشاور کسب و کار در تهران، مشاور کسب و کار به انگلیسی، مشاور کسب و کار در تهران، لیست شرکت های مشاوره کسب و کار در ایران، مشاوره کسب و کارهای کوچک، شرکت مشاوره مدیریت، مشاور مدیریت


منابع
[1]. ناهید، مجتبی. (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه، بررسی های بازرگانی، 34، 39-58.
[2]. سپهوند، رضا، مغوئي نژاد، مهديه. (1396). تاثير مديريت منابع انساني عملکرد بالا بر کارآفريني سازماني با نقش واسطه اي رفتار شهروندي سازماني، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 26(84)، 53-72.
[3]. تیموری، هادی، شائمی، علی، زارعی، مریم. (1396). رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(83)، 115-134.
[4]. محمدی الیاسی، قنبر. (1387). موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه ی علمی، توسعه کارآفرینی، 1(1)، 51-85.

 
پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار
مقالات مرتبط