کارگاه آشنایی با زبان بدن

کارگاه آشنایی با زبان بدن در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برای سازمان ها، شرکت ها و علاقه مندان به حوزه توسعه فردی ارائه می شود. در این کارگاه سعی شده با مثال های کاربردی ابتدا دانش پذیران با مفاهیم مختلف در این حوزه آشنا و سپس بر اساس تمارین عملی به تحلیل زبان بدن افراد بپردازند. در ادامه زبان بدن دانش پذیران بررسی و توصیه های اصلاحی ارائه می گردد.
 
سرفصل دوره مقدماتی:

- اهمیت زبان بدن در زندگی روزمره
- شباهت ها و تفاوت های فرهنگی در زبان بدن
- شاخص ترین حرکات مربوط به افراد دروغگو
- تحلیل حالت های مختلف دست
- ارزیابی حالت های مختلف چشم
- بررسی انواع حالت های ایستادن
- معرفی حالت های مختلف نشستن
- تحلیل حالت های مختلف سر
- انجام تمارین کاربردی

مدت زمان کارگاه: 150 دقیقه

سرفصل دوره پیشرفته:

- بایدها و نبایدهای زبان بدن
- حالات مختلف چهره
- زبان بدن در جلسات
- زبان بدن هنگام ارائه (سخنرانی)
- آنالیز زبان بدن دانش پذیران
- اصلاح زبان بدن دانش پذیران
مدت زمان کارگاه: 150 دقیقه