اصول و فنون مذاکره

کارگاه اصول و فنون مذاکره برای سازمان ها، شرکت ها و علاقه مندان به حوزه توسعه فردی ارائه می شود. در این کارگاه سعی شده دانش پذیران با اصول اولیه مذاکره آشنا و سپس با روش مذاکره علمی آشنا شوند. ما هر روز با افراد مذاکره می کنیم؛ این مذاکره می تواند مذاکره یک مادر بر روی اصول تربیتی با فرزند خود باشد یا یک مذاکره بین کارمند و رئیس بر سر حقوق، که آشنایی با اصول و فنون مذاکره می تواند به ما کمک کند به نتایج مطلوب تری دست یابیم.
 
سرفصل های کارگاه:

- اهمیت آشنایی با اصول و فنون مذاکره
- ارکان روش مذاکره علمی
- اصول مذاکره
- آشنایی با آداب مذاکره
- تاکتیک های نیرنگ در مذاکره
- مذاکره جوجیتسو
- نقطه ترک مذاکره
- مذاکره کننده سخت یا ملایم
- آشنایی با واژه های BATNA و ZOPA در مذاکره
- بستن مذاکره

مدت زمان کارگاه: 150 دقیقه