درباره من

اینجانب پژمان ارژنگ عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران (عضو حقیقی - 9620619) برخی از سوابق تحصیلی، حرفه ای و پژوهشی ام را ارائه می نمایم:

سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت کسب و کار
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی)      
کارشناسی مدیریت بازرگانی
گذراندن دوره تعالی سازمانی (EFQM) در سازمان مدیریت صنعتی
گذراندن دوره  "Analyzing Global Trends for Business and Society" در دانشگاه پنسیلوانیا
گذراندن دوره  "Inspiring Leadership through Emotional Intelligence" در دانشگاه کیس وسترن رزرو
گذراندن دوره  "Advanced Competitive Strategy" در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
گذراندن دوره "Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship" در دانشگاه مریلند
و ...

 

سوابق حرفه ای:
مشاور کسب و کار برنامه های ایستگاه نود و هشت، پاکار و ... رادیو اقتصاد

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت بهکاوان
بنیان گذار فروشگاه اینترنتی مدیران به روز
هم بنیان گذار برند ساختمانی کارن پلازا
هم بنیان گذار کلینیک ساختمان بلاش
هم بنیان گذار مجله اینترنتی ژان لایف استایل
عضو هیئت مؤسس گروه مشاوران ویهان
معاونت توسعه کسب و کار هلدینگ آرنا
مشاور مدیر عامل شرکت شباهنگ رایانه باختر
مشاوره در پروژه آسیب شناسی بانک تجارت
مشاوره در پروژه یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی شرکت ایران تایر
مشاوره در پروژه منابع انسانی شرکت مهندسان مشاور رازان
مشاوره در پروژه ساختار سازمانی/ بازاریابی شرکت مهندسان مشاور باستان پل
و ...

 


سوابق پژوهشی:
الف) کتاب

ناصر حمیدی، پژمان ارژنگ، علی یزدان پناه. (1393). استرات‍ژی های اقتصاد زيستی، ناشر: شهر آشوب
ب) مقاله ها
   - ارژنگ، پژمان، حمیدی، ناصر.، نعامی، عبدالله. (1392).
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر تأمين مالی صادرات توليدات داخلي،  ششمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در ايران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران.
   - ارژنگ، پژمان، حمیدی، ناصر. (1392).
ارائه يك مدل  MCDM براي آلودگي هوا در شهر تهران، دومين همايش مديريت آلودگي هوا وصدا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران.
   - حمیدی، ناصر، ارژنگ، پژمان.(1392). ارزيابي تأثير طرز فكر مصرف كننده داخلی در فرآيند تصميم گيری خريد توليدات داخلي، همايش ملي اقتصاد مقاومتي با رهيافت توليد ملي، دانشگاه باهنر كرمان، ايران.
   - ارژنگ، پژمان، حمیدی، ناصر، نعامی، عبدالله. (1393). ارزیابی موانع و چالش های تأمین مالی در صادرات تولیدات داخلی، پنجمین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد ارائه تجارب و دستاوردهای موفق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
   - ارژنگ، پژمان، بیدرام، حسن، یزدان پناه، علی.(1392).
بررسي نقش توسعه بنگاه های كوچک و متوسط (SMEs) در ايجاد كارآفرينی، همايش ملی دانشگاه كارآفرين- صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، ايران. 
   - ارژنگ، پژمان، حمیدی، ناصر، نعامی، عبدالله. (1392).
ارائه یک مدل MCDM برای تأمین مالی صنعت توریسم در ایران، ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالي در ايران، تهران.
   - حمیدی، ناصر، ارژنگ، پژمان. (1392). نقش توسعه SME ها در اقتصاد مقاومتی (رویکرد ترکیبی DEMATEL - ANP -VIKOR)، همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.
   - ارژنگ، پژمان، حمیدی، ناصر. (1392).
بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران، اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب وکارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه پیام نور مازندران.
   - حمیدی، ناصر، ارژنگ، پژمان. (1392).
ارزيابی نقش توسعه بنگاه های کارآفرین در پویایی اقتصادی، اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب وکارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه پیام نور مازندران.
   - ارژنگ، پژمان. (1392). ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار صنعت گردشگری در ایران، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران.
   - ارژنگ، پژمان، حمیدی، ناصر. (1392).
ارزیابی نقش استراتژی های اقتصاد زیستی در توسعه پایدار، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران.
   - ارژنگ، پژمان، حمیدی، ناصر، نعامی، عبدالله. (1392). نقش توسعه SME ها در اقتصاد مقاومتی (رویکرد ترکیبی DEMATEL - ANP - Delphi)، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، استان گلستان، گرگان.
   - ارژنگ، پژمان. (1393).
ارزیابی نقش توسعه بنگاه های کارآفرین در اقتصاد مقاومتی، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا.

 
   Arzhang, P., Panah , Y. A., Hamidi, N. (2014). Evaluation of factors affecting sustainable development in Iran, INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES,4(9), 5334-5338
Arzhang, P., Hamidi, N. (2014).
IDENTIFYING AND PRIORITIZING THE FINANCING METHODS (AHYBRID APPROACH DELPHI-ANP), Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(7),110-116
Arzhang, P., Hamidi, N. (2014).
IDENTIFYING AND PRIORITIZING THE TOP BRANDS IN IRAN, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(7),101-109
Souri, A., Naami, A., Souri, A., Arzhang, P. (2014).
Evaluation of research methodologies in international business, Int. j. econ. manag. soc. sci, 3(10), 604-610
Arzhang, P., Hamidi, N., Naami, A. (2014). 
A new hybrid MCDM model for SME export financing, International Journal of Management, IT and Engineering, 4(3), 274-285
Arzhang, P., Hamidi, N. (2014).
FINANCING OF TOURISM INDUSTRY (A HYBRID APPROACH DELPHI - ANP - VIKOR), Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter), 3(8), 17-26
Arzhang, P., Hamidi, N. (2014).
Evaluation of factors affecting the financing of tourism industry in Iran, International Journal of Accounting and Financial Management, 17,29-40
Arzhang, P., Hamidi , N. (2014).
EVALUATION OF EXPORT FINANCING METHODS IN SMEs DEVELOPMENT, Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter), 3(8), 27-34


 
پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار